Snížení negativních dopadů vodního hospodářství města Leova na životní prostředí a zdraví obyvatelstva


Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partner
Republika Moldávie425.000 EUR80Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů Republiky MoldávieZRS ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR2006/2008TopolWater s.r.o.Tesla a.s.

Popis projektu

Tento projekt je zaměřen na zlepšení životních podmínek obyvatel města Leova v Republice Moldávii, konkrétně na zlepšení způsobu nakládání s odpadními vodami a tím spojenou ochranou zdrojů pitné vody v regionu Leova. Druhým výstupem tohoto projektu je zlepšení funkce místní úpravny pitné vody, která zásobuje pitnou vodou obyvatele města Leova. Ve městě se snížily prostřednictvím realizace tohoto projektu negativní dopady nečištěné odpadní vody na životní prostředí (rekonstrukce čistírny odpadních vod). Zkvalitněním systému dodávky pitné vody do městské vodovodní sítě došlo ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel města. V průběhu realizace projektu byla vytvořena nová kvalifikovaná pracovní místa v perspektivním odvětví, které (tak jako i jinde v Evropě) má v Moldávii jistě budoucnost.

Charakteristika dodaných služeb/výrobků

  • Management projektu
  • Příprava a zhotovení detailních studií proveditelnosti
  • Odborná asistence během celé realizace projektu
  • Rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod
  • Rekonstrukce stávající městské úpravny pitné vody
  • Demonstrace moderního přístupu v čištění OV a dodávce pitné vody
  • Podpora místní municipality a obyvatel v užívání moderních environmentálních technologií
  • Vzdělávání a školení obyvatel v dotčeném regionu v oblasti environmentálních technologií

Referenční list

Soubor:
Moldova_CZ.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
2MB
Ircon > Reference > Moldavsko > Snížení negativních dopadů vodního hospodářství města Leova na životní prostředí a zdraví obyvatelstva