Budování institucionálních a odborných kapacit pro aplikaci preventivních přístupů v průmyslu Moldávie


Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do)
Moldova470,000 €   100 %

 
Ministerstvo  plánování, místního rozvoje a ekologie Republiky MoldávieZRS ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR2001-3

Popis projektu

Cílem projektu bylo vybudovat základní odborné a institucionální kapacity pro aplikaci preventivních přístupů v průmyslové výrobě v Moldávie za využití demonstračních projektů v průmyslové výrobě (se zaměřením na potravinářství, strojírenství atd. a problematiku šetření el. energie). Vypracování prevenčních příruček (se zaměřením na výše uvedená odvětví)  a návrhů pro systematickou finanční podporu prevence.  V rámci realizace tohoto projektu byly podporovány především české environmentální technologie.

Charakteristika dodaných služeb/výrobků

  • Management projektu
  • Výběr vhodných průmyslových podniků pro účast v projektu
  • Trénink místních konzultantů a pracovníků v  aplikaci preventivních přístupů v průmyslové výrobě
  • Zavedení projektů průmyslové prevence
  • Konzultace v oblasti potřebnosti environmentálních technologií
  • Provedení řady odborných seminářů zaměřených především na průmyslovou prevenci
  • Realizace a provedení studijních cest do ČR
Ircon > Reference > Moldavsko > Budování institucionálních a odborných kapacit pro aplikaci preventivních přístupů v průmyslu Moldávie