Makedonie

Tříletý projekt v Makedonii byl zahájen v roce 2001, tedy v době kdy Makedonie prožívala vnitropolitickou krizi spojenou s jistým snížením bezpečnosti. Cílem projektu, který byl financován vládou ČR prostřednictvím UNIDO (United Nations Industrial Developement Organisation) byla podpora místní organizaci pracující v oblasti prevence znečištění v jejích počátečních aktivitách. Na snížení množství produkovaného znečištění se naši konzultanti podíleli např. v potravinářských podnicích, nemocnici, strojírenském podniku na výrobu telegrafních sloupů atd.