Toktogul Water sub-project - Feasibility Study

Projekt „Toktogul Water sub-project - Feasibility Study“ financovaný EBRD realizuje Ircon ve sdružení se společností SWECO Hydroprojekt. 

Hlavním výstupem projektu je studie proveditelnosti obsahující jak technickou část, tak finanční a socioekonomický model rehabilitace a rozvoje kompletního systému zásobování pitnou vodou a řešení odpadních vod.