Moldavské regiony Causeni a Cimislia – nová koncepce odpadového hospodářství

30.11.2015

 

V regionech Causeni a Cimislia byly s pomocí českých expertů dokončeny Koncepce odpadového hospodářství

 

CZ: Tisková zpráva pro projekt „Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku”

Ve třetím roce realizace projektu Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku” byly dokončeny technické projekty obou vybraných regionálních skládek na pozemcích, které byly identifikovány v předchozích etapách. Rovněž tak byly dokončeny projekty překládacích stanic komunálních odpadů.  Na obě lokality byla zpracována Studie hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a předána místním orgánům k projednání.

V roce 2015 byla rovněž dokončena Koncepce odpadového hospodářství pro oba cílové regiony, a tato byla předána příjemci. Tato koncepce popisuje situaci a perspektivu v oblasti nakládání s pevnými odpady v obou sledovaných regionech.

Rovněž byla dokončena osvětová kampaň na školách, do které se zapojilo více než tisíc dětí ze všech škol ve městech Causeni a Cimislia. V rámci kampaně vznikly na školách desítky originálních prací na téma příroda, ekologie a životní prostředí, které byly prezentovány na veřejných setkáních.

Projekt Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku” byl zahájen na podzim 2013.  Cílem realizace projektu je zjištění vhodných míst pro dvě regionální skládky a překládkové stanice tuhých komunálních odpadů (TKO) v regionu jižního Moldavska, konkrétně v oblastech měst Leova, Besarabeasca, Cimislia (sub-region 1), a Causeni, Stefan Vody (sub-region 2). 

Projekt je realizován v koordinaci s Německou rozvojovou agenturou GiZ, resp. projektem společnosti GOPA „Modernisation of local public services”. Na konci roku 2015 požádalo Ministerstvo životního prostředí Moldavska Českou rozvojovou agenturu o rozšíření cílové oblasti projektu, která by tak zahrnula i část Gagauzské autonomní oblasti.

 


 

 

Solid Waste Management Concepts finalized with the assistance of the Czech experts in Causeni and Cimislia regions, Republic of Moldova

 

EN:  Press release for the project:

In the third year of the project „Technical and Institutional Support in the area of solid waste management in Southern Moldova, technical designs of two regional solid waste landfills have been finalized.  These landfills are located on the sites selected during the previous stages of the project.  Technical designs for the transfer stations have also been finalized.  Environmental Impact Assessment Study for both sites have been accomplished and handed over to the local authorities for the final approval. 

The Solid Waste Management Concept for both sub-regions have been finalized and also presented to the recipient of the project. This Concept describes situation and perspectives in the area of the solid waste management in both sub-regions.

The awareness raising campaign was also accomplished, this specifically tailored campaign took place in all schools in both sub-regions, more than 1.000 students participated.  Within this campaign, students developed tens of really original works in the area of environment and applied ecology.  These works were presented by students themselves during public meetings.

The project „Technical and Institutional Support in the area of solid waste management in Southern Moldova was initiated during autumn 2013.  The objective of this project is to identify suitable sites for regional solid waste landfills, more specifically in the area of Leova, Besarabeasca, Cimislia (sub-region 1) and Causeni and Stefan Vody (sub-region 2).

This project is implemented in close co-operation with the German Agency for International Development (GiZ), within the frame of the GOPA managed project „Modernisation of local public services“.  The Czech Development Agency was officially invited by the recipient of the project (Ministry of the Environment of the Republic of Moldova) to consider the possibility to involve part of the Gagauz Autonomous Region into this project, at the end of 2015.

 

Cimislia concurs ecologic
Ircon > Novinky > Moldavské regiony Causeni a Cimislia – nová koncepce odpadového hospodářství
Loading...

Novinky

Loading...

Novinky