České technologie pro Kazachstán

kazach.png

Kazachstán

Název projektu: Aplikace preventivních postupů ve vybraných podnicích Kazachstánu
spojená s přenosem českých environmentálních technologií 
Financováno: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizoval: Ircon, s.r.o., CPC
Partner projektu: Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí
Republiky Kazachstán
Období realizace: 2003 - 2005

Cílem tohoto projektu bylo podpořit snižování negativních dopadů průmyslové výroby v Kazachstánu prostřednictvím zkrácených projektů prevence, realizovaných v průmyslových podnicích Kazachstánu.  Integrální součástí těchto projektů byla aplikace (či doporučení využití) českých environmentálních technologií, zvláště v oblasti managementu vody.  V případech, kdy na základě provedené marketingové studie bylo možno očekávat širší uplatnění některé environmentální technologie na trhu v Kazachstánu, byly hledány možnosti zahájení společné výroby environmentální technologie v zemi příjemce.  

Charakteristika dodaných služeb/výrobků:

  • Management projektu
  • Environmentální poradenství
  • Konzultace v průmyslových podnicích
  • Design environmentálních technologií
  • Příprava studií proveditelnosti zaměřených na transfer českých environmentálních technologií
  • Konzultace v oblasti vodohospodářství
  • Prezentace českých environmentálních technologií
  • Provedení studijních cest do ČR
Ircon 2020 > Reference > Environmentální technologie > České technologie pro Kazachstán