Kazachstán

Aplikace preventivních postupů ve vybraných podnicích Kazachstánu spojená s přenosem českých environmentálních technologií

Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partner
Kazachstán180.000 EUR50Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí Republiky KazachstánZRS ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR2003/2005CPC / Ircon

Popis projektu

Cílem tohoto projektu bylo podpořit snižování negativních dopadů průmyslové výroby v Kazachstánu prostřednictvím zkrácených projektů prevence, realizovaných v průmyslových podnicích Kazachstánu.  Integrální součástí těchto projektů byla aplikace (či doporučení využití) českých environmentálních technologií, zvláště v oblasti managementu vody.  V případech, kdy na základě provedené marketingové studie bylo možno očekávat širší uplatnění některé env. technologie na trhu v Kazachstánu, byly hledány možnosti zahájení společné výroby env. technologie v zemi příjemce.  

Charakteristika dodaných služeb/výrobků

  • Management projektu
  • Environmentální poradenství
  • Konzultace v průmyslových podnicích
  • Design environmentálních technologií
  • Příprava studií proveditelnosti zaměřených na transfer českých environmentálních technologií
  • Konzultace v oblasti vodohospodářství
  • Prezentace českých environmentálních technologií
  • Provedení studijních cest do ČR

Referenční list

Soubor:
Kazakhstan_CZ.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
2MB
Kazachstán
Ircon > Reference > Kazachstán