Kazachstán

Cílem tohoto projektu bylo podpořit snižování negativních dopadů průmyslové výroby v Kazachstánu prostřednictvím zkrácených projektů prevence, realizovaných v průmyslových podnicích Kazachstánu.  Integrální součástí těchto projektů byla aplikace (či doporučení využití) českých environmentálních technologií, zvláště v oblasti managementu vody.  V případech, kdy na základě provedené marketingové studie bylo možno očekávat širší uplatnění některé env. technologie na trhu v Kazachstánu, byly hledány možnosti zahájení společné výroby env. technologie v zemi příjemce.