Instalace kalibrační linky vodoměrů v Mongolsku

11.1.2016

 

V rámci projektu „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul“ byla do Mongolska dovezena první profesionální kalibrační linka vodoměrů. Linka byla dopravena do nového objektu laboratoře pro kalibraci vodoměrů vodohospodářské firmy USNAAK – příjemce projektu. Po sestavení a řádném uvedení linky do provozu pracovníky firmy ENBRA a.s., proběhlo školení zaměstnanců USNAAKu. Prvního dne školení byli přítomni jak ředitel vodohospodářské firmy, tak zástupci pobočky metrologického úřadu v Murunu a ze školení se tak spíše stal malý neoficiální vodohospodářský seminář na téma měření odběru spotřebované vody vodoměry a jejich kalibrace. Spousta dotazů pak vzešla přímo od zástupců metrologického úřadu, kde se porovnával vztah jednotlivých norem pro metrologii. V dalších dnech pak byli určení pracovníci USNAAKu vyškoleni v použití zařízení a v kalibraci vodoměrů. Po provedení teoretické části školení byl každý z účastníků přezkoušen z praktické části a to přímo na kalibraci starých vodoměrů. Závěrem pracovníci obdrželi certifikáty a proběhlém školení.

Dle našich zjištění se jedná o druhou kalibrační linku v Mongolsku. Tu první, vlastní státní metrologický úřad v Ulánbátaru a vzhledem k jejímu stáří můžeme tvrdit, že námi dodaná linka je technologicky na více na špici. Jsme rádi, že v průběhu realizace projektu bylo do Murunu dodáno špičkové české zařízení, které bude sloužit vodohospodářské společnosti spoustu let.

Obrázek 1: Objekt laboratoře pro kalibraci vodoměrů v areálu vodohospodářské firmy USNAAKObrázek 1: Objekt laboratoře pro kalibraci vodoměrů v areálu vodohospodářské firmy USNAAK
Obrázek 1: Objekt laboratoře pro kalibraci vodoměrů v areálu vodohospodářské firmy USNAAK
Obrázek 2: Kalibrační linka před sestavenímObrázek 2: Kalibrační linka před sestavením
Obrázek 2: Kalibrační linka před sestavením
Obrázek 3: Sestavená kalibrační linkaObrázek 3: Sestavená kalibrační linka
Obrázek 3: Sestavená kalibrační linka
Obrázek 4:Školení zaměstnanců vodohospodářské firmy USNAAKObrázek 4:Školení zaměstnanců vodohospodářské firmy USNAAK
Obrázek 4:Školení zaměstnanců vodohospodářské firmy USNAAK
Obrázek 5: Průběh školení a praktická ukázka kalibrace vodoměrůObrázek 5: Průběh školení a praktická ukázka kalibrace vodoměrů
Obrázek 5: Průběh školení a praktická ukázka kalibrace vodoměrů
Obrázek 6: Vyškolení pracovníci firmy USNAAK s certifikáty ze školeníObrázek 6: Vyškolení pracovníci firmy USNAAK s certifikáty ze školení
Obrázek 6: Vyškolení pracovníci firmy USNAAK s certifikáty ze školení
Obrázek 7: Oficiální předání linky řediteli vodohospodářské firmy USNAAK
Obrázek 7: Oficiální předání linky řediteli vodohospodářské firmy USNAAK
Ircon > Novinky > Instalace kalibrační linky vodoměrů v Mongolsku
Loading...

Novinky

Loading...

Novinky