Ing. Václav Weinfurt

Ing. Václav Weinfurt

Ing. Václav Weinfurt pracuje ve společnosti Ircon na pozici projektového manažera se zaměřením na stavební projekty, projekty zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod a projekty odpadového hospodářství. V rámci stavebních a technologických projektů řídí celý cyklus od přípravné a projekční fáze až po organizaci a dohled realizační fáze staveb a technologických celků. Dále se zabývá expertní činností např. vypracováváním studií proveditelnosti v oblasti voda a sanitace a odpadového hospodářství pro mezinárodní finanční instituce a donory jako např. Evropskou banku pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) a Českou rozvojovou agenturu (ČRA).
Je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby, číslo autorizace 0011116.

Ing. Václav Weinfurt absolvoval fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě. Po ukončení studia a následné dvouleté stáži v Austrálii pracoval jako konzultant zabývající se podnikovým poradenstvím a zaváděním systémů jakosti. Od roku 2006 pracoval ve stavebnictví na různých pozicích včetně projektového manažera. Účastnil se velkých průmyslových  staveb i staveb občanské vybavenosti nejen v České republice, ale i v Indii a Rusku. Ve společnosti Ircon pracuje od roku 2013.

Ircon > O nás > Kdo je kdo > Ing. Václav Weinfurt