Ing. Václav Weinfurt

ředitel, jednatel

_mg_0191.jpgVáclav Weinfurt je ředitelem a jednatelm společnosti Ircon. V pozici projektového manažera se zaměřuje na stavební projekty, projekty zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod a projekty odpadového hospodářství.

V rámci stavebních a technologických projektů řídí celý cyklus od přípravné a projekční fáze až po organizaci a dohled realizační fáze staveb a technologických celků. Dále se zabývá expertní činností např. vypracováváním studií proveditelnosti v oblasti voda a sanitace a odpadového hospodářství pro mezinárodní finanční instituce a donory jako např.

Evropskou banku pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) a Českou rozvojovou agenturu (ČRA).
Je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby, číslo autorizace 0011116.

Ing. Václav Weinfurt absolvoval fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.

Po ukončení studia a následné dvouleté stáži v Austrálii pracoval jako konzultant zabývající se podnikovým poradenstvím a zaváděním systémů jakosti. Od roku 2006 pracoval ve stavebnictví na různých pozicích včetně projektového manažera.

Účastnil se velkých průmyslových  staveb i staveb občanské vybavenosti nejen v České republice, ale i v Indii a Rusku. Ve společnosti Ircon pracuje od roku 2013.

Ircon 2020 > O nás > Kdo je kdo > Ing. Václav Weinfurt