Ing. Pavel Jirák

pavel01.jpgje od roku 2014 manažerem zahraničních projektů společnosti Ircon.
Jeho specializací jsou projekty v sektoru vodního hospodářství, ať už se jedná o pitnou vodu, závlahové systémy nebo čištění odpadních vod.

Má zkušenosti s realizací vodohospodářských projektů v rozvojových zemích pro různé mezinárodní organizace a instituce. Vedl projekty v Mongolsku, Kosovu a Afghánistánu.

Ing. Pavel Jirák vystudoval České Vysoké Učení Technické v Praze, fakultu stavební, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Je autorizovanou osobou ČKAIT pro stavby Vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace 0011716.

Ircon 2020 > O nás > Kdo je kdo > Ing. Pavel Jirák