Indie

 indi.png

země: Indie

Název projektu:  Indie atd
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., VODNÍ ZDROJE a.s.
Partner projektu: Department of Water Resource Development, Choma
Období realizace: 07/2017 – 06/2019

Tento projekt měl za úkol přenos know-how českých firem do cílového teritoria za využití preventivních metod v průmyslové výrobě v zemi příjemce.  Hlavním cílem projektu bylo uplatnění technologií šetrných k životnímu prostředí s cílem zlepšit současný  stav v této oblasti v cílovém teritoriu. Byly organizovány studijní pobyty v ČR pro představitele indických subjektů jak z podnikatelské sféry tak pro představitele municipalit za účelem seznámení se s nabídkou českého trhu.  Jednalo se především o navržení možností založení společných česko-indických podniků (joint ventures) orientovaných na výrobu zařízení šetrných k životnímu prostředí, společně s přehledem možností jejich financování.  Environmentální a technické poradenství bylo v rámci celého projektu poskytováno na seminářích a worshopech pořádaných v cílovém teritoriu.  

Charakteristika dodaných služeb/výrobků

  • Manegement projektu
  • Školení v oblasti zpracování odpadních vod
  • Školení místních expertů v sestavení a výrobě malých ČOV a jejich uvedení do provozu
  • Realizace osvětové kampaně zaměřené především  na čištění odpadních vod
  • Příprava a zhotovení studií proveditelnost
  • Konzultace podávané místním municipalitám
  • Realizace studijních cest do ČR 
Indie