Geofyzikální průzkum oblasti Sidama

 etiopie.png

Etiopie

Název projektu: Geofyzikální průzkum oblasti Sidama, Etiopie
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., AQUATEST a.s.
Partner projektu: Sidama Zone Water Mine and Energy Department
Období realizace: 2013

Společnost Ircon, jako člen sdružení „Sidama Water Supply II“ společně s firmou Aquatest se podílela na geofyzikálním průzkumu oblasti Sidama v jižní Etiopii.
Tento projekt byl úvodní částí k naplnění rozvojového záměru - vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele žijící v zájmovém území zóny Sidama. V 9 vybraných městech zóny Sidama byl proveden geofyzikální průzkum a pro 5 z nich byl vypracován ideový návrh zásobování vodou. Na projektu se aktivně podíleli zástupci příjemce projektu, geolog a hydrogeolog Sidama Zone Water, Mines and Energy Department.
Společnost Ircon se podílela na sběru dat a interpretaci existujících dat, terénní rekognoskaci, jednání s úřady a zpracovala ideové návrhy zásobování vodou pro vybraných pět lokalit. Vedoucí účastník sdružení firma Aquatest zajišťovala geofyzikální průzkum pro vytýčení vrtů a ověření včetně výběru vhodných lokalit pro budoucí realizaci vrtů.

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Geofyzikální průzkum oblasti Sidama