Environmentální výkonnost a ekodesign

11.3.2015

Ircon, s.r.o. se aktivně účastní práce Technické normalizační komise pro environmentální management. Nově jsme byli pověřeni sledováním oblasti environmentální výkonnosti (profil) a ekodesignu. Zabýváme se rovněž revizí normy ISO 14001, která by měla být v revidovaném znění publikována v roce 2015.


Environmentální výkonnost
zejména v působnosti ISO/TC 207/SC 4 Environmental performance evaluation

 ČSN EN ISO 14031:2014 Hodnocení environmentální výkonnosti (náhled)

 ISO/TS 14033:2012 Quantitative environmental information

 Pro oblast ověřování environmentálních technologií kontakt zde.

Ekoedsign

 ČSN EN ISO 14006:2011 Směrnice pro začlenění ekodesignu (náhled)

 ČSN EN 62430:2010 Ekodesign elektrických a elektronických produktů

 ČSN 01 0962:2003 Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu (ISO/TR 14062)

 nově připravovaná norma pro Environmentally conscious design (ECD)

 

 

 

 

Ircon 2020 > Novinky > Environmentální výkonnost a ekodesign