Druhotné zpracování a skladování ovoce v regionu Guria

flag_of_georgia.svg.png
Název projektu: Druhotné zpracování a skladování ovoce v regionu Guria
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly:
Partner projektu:
Období realizace: 2009–2010

Projekt Druhotné zpracování a skladování ovoce v regionu Guria v Gruzii byl zaměřen na dodávku, instalaci a zprovoznění chladírny a linky na třídění ovoce. Projekt byl realizován v roce 2009. Ircon s.r.o. realizoval projekt ve spolupráci s firmou Ing. Drahomil Klimeš - TERMOREG v rámci Sdružení Guria. Projekt byl realizován ve městě Ozurgeti, region Guria. Projekt se zaměřil na podporu místních zemědělců. Místním partnerem projektu byla organizace Guria Agribusiness Center (ABC). Tato organizace sdružuje místní zemědělce a farmáře, kterým zajišťuje podporu, ať už informační, marketingovou nebo obchodní.

Projekt měl dva hlavní výstupy. V rámci projektu byla do stávajících budov instalována moderní linka na třídění subtropického ovoce. Zároveň byla vybudována zcela nová stavba chladírny. Zaměstnanci příjemce byli proškoleni z postupů správného používání třídící linky a chladírny, a to z hlediska pravidelné údržby a servisních zásahů. Dílo bylo po dokončení oficiálně předáno místnímu partnerovi pro další užívání. Projekt byl financován vládou České republiky prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA).

Region Guria, nacházející se v jihozápadní části Gruzie při pobřeží Černého moře, je charakteristický pěstováním vína, čaje a především subtropického ovoce jako je kiwi, mandarinky nebo churma. Moderní technologie instalované v rámci projektu umožňují místním zemědělcům výrazné zlepšení podmínek pro zpracovávání a uchovávání svých produktů. Tím se zvyšují i možnosti nabídky těchto produktů na zahraničních trzích.

Ircon 2020 > Rozvojové projekty > Země > Gruzie > Druhotné zpracování a skladování ovoce v regionu Guria