Dokončení projektu EBRD Feasibility study Togtogul

26.10.2015

 

Předáním finálního reportu zadavateli projektu EBRD byl dokončen projekt Feasibility study ve městě Togtogul v rámci Water and Wastewater Rehabilitation Framework. Ve studii byly mimo jiné zpracovány krátkodobé a dlouhodobé investiční plány. Místní vodárenská společnost společně s místní administrativou tyto plány odsouhlasila včetně plánovaného rámce a předběžných podmínek čerpání kombinovaného úvěru a dotace na rekonstrukci jímacího objektu, přivaděče a vodovodního řadu. Samotná výstavba je plánovaná v navazujícím projektu.

Ircon > Novinky > Dokončení projektu EBRD Feasibility study Togtogul
Loading...

Novinky

Loading...

Novinky