Čistírna odpadních vod, Harilaçi

 1280px-flag_of_kosovo.png

Kosovo

Název projektu: Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaçi, Kosovo
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., TopolWater s.r.o., DEKONTA, a.s.
Partner projektu: Regional Water Company of Prishtina
Období realizace: 07/2011 – 11/2013

Projekt Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaçi si kladl za cíl přispět k omezení kontaminace podzemních vod splašky produkovanými v obci Harilaçi, která se nachází na předměstí hlavního města Kosova Prištiny, v okrese Fushe Kosovo (Kosovské pole).

Jednalo se o vůbec první instalaci aerační biologické čistírny odpadních vod na území Kosova, tudíž kromě výstavby samotné byl kladen velký důraz na detailní seznámení pracovníků partnerské organizace v zemi příjemce – Regional Water Company of Prishtina (RWCP), s dostupnými technologiemi na čištění odpadních vod a rovněž metodikou odběru vzorků a jejich laboratorního vyhodnocení. Regional Water Company of Prishtina je zodpovědná za zásobování pitnou vodou pro zhruba 600 tisíc obyvatel hlavního města Kosova a rovněž za nakládání a likvidaci odpadních vod.

V rámci projektu byla na okraji obce Harilaçi v blízkosti mezinárodního letiště postavena moderní biologická čistírna odpadních vod typu MONOBLOK pro celkem 1 300 ekvivalentních obyvatel. Po vyhodnocení zkušebního provozu a zaškolení pracovníků obsluhy a údržby, bylo zařízení předáno partnerské organizaci. Současně byli pracovníci RWCP seznámeni s dílčími procesy a postupy při čištění odpadních vod a dostupnými technologiemi a jejich přednostmi a nevýhodami pro konkrétní typy znečištění. V Harilaçi a dvou přilehlých obcích byla rovněž realizována rozsáhlá osvětová kampaň, zaměřená především na mládež a ženské skupiny.

Cílem této kampaně bylo zlepšení nakládání s odpadními vodami a odpady obecně v domácnostech a představení základních principů ochrany životního prostředí.

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Čistírna odpadních vod, Harilaçi