Mgr. Libor Novák

jednatel, ředitel

Mgr. Libor Novák

Mgr. Libor Novák je ředitelem a jednatelem společnosti Ircon, a zároveň manažerem zahraničních projektů společnosti. Zastupuje Ircon navenek, je zodpovědný za získávání nových zakázek, řídí a podílí se na realizaci velkých zahraničních projektů.
Jeho specializací je oblast přenosu technologií do rozvojových zemí, obzvláště pak projekty zaměřené na čištění odpadních vod, úpravu pitné vody a s tím související inženýrská činnost, odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
Vedl projekty mj. v Moldavsku, na Srí Lance, v Indii, Jemenu, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Gruzii a dalších zemích.
Mgr. Libor Novák vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory geografie a biologie. Studoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze postgraduální studium v oblasti environmentálních technologií.
Mgr. Libor Novák je předsedou Výkonného výboru Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci.

Ircon > O nás > Kdo je kdo > Mgr. Libor Novák