Zdroje pitné vody pro město Toma

burkina.png

Burkina Faso

Název projektu: Zajištění zdrojů pitné vody pro město Toma, Burkina Faso
Financováno: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizovaly: Ircon, s.r.o., Poyry Environment a.s.
Partner projektu: Státní úřad pro vodní hospodářství a asanaci (ONEA)
Období realizace: 2007

Cílem realizace tohoto projektu bylo propojení jímacího území Toma-Sever s vodojemem ve městě Toma v provincii Nayala. Realizací těchto prací byla zajištěna plynulá dodávka nezávadné pitné vody všem obyvatelům města. V letech 2004-2005 byl experty společnosti Poyry Environment a.s. (partner projektu) proveden v oblasti severní části města detailní hydrologický průzkum, na jehož základě bylo posléze vyvrtáno 7 studní hlubokých 60-80m. Tři z nich o sumární vydatnosti 21 m3/hod nezávadné pitné vody byly schváleny státním úřadem ONEA pro dodávku pitné vody do města.

V rámci řešení projektu v roce 2007 byly tyto vrty připraveny k odběru pitné vody. Dále byl vybudován přivaděč pro dodávku pitné vody do městského vodojemu a byla rozšířena městská distribuční síť pitné vody (vybudování technického domku s technologií pro výtlak vody, osazení vrtů čerpadly, elektroventily, zpětnými klapkami atd.). V konečné fázi došlo k realizaci 138 vodovodních přípojek na základě poptávky občanů města. Přípojky byly vybudovány vždy ke skupinám obydlí (pro několik rodin). Realizací projektu získali obyvatelé města Toma celoroční přístup k nezávadné pitné vodě, které je v této oblasti a to především v dlouhotrvajícím období sucha, nedostatek. Tento projekt byl identifikován Státním úřadem pro vodní hospodářství a asanaci (ONEA) - partner projektu, který se finančně spolupodílel na realizaci. Pro projekt byla zhotovena kompletní technická dokumentace tak, aby se na zavádění projektu (realizace vodovodních přípojek nad rámec rozpočtu projektu) mohla finančně podílet i ONEA.

Veškeré dodávky technického vybavení byly realizovány místními firmami. V rámci projektu byl proveden detailní průzkum mapující dopady vznikající odpadní vody na zdraví obyvatel a životní prostředí, včetně návrhů na možné řešení.  

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Zdroje pitné vody pro město Toma