Burkina Faso

Burkina Faso je vnitrozemský stát Západní Afriky. Měřeno podle HDP tato země patří mezi nejméně rozvinuté země světa. Hrubý domácí příjem v současné době činí cca 300 USD na obyvatele. V roce 2005 se Burkina Faso nacházela na 175. místě ze 177 zemí seřazených podle indexu lidského rozvoje UNDP. Obyvatelé Burkiny Faso, stejně tak jako obyvatelé řady dalších saharských a subsaharských zemí, trpí nedostatkem nezávadné pitné vody.

Snížení počtu obyvatel BF, kteří nemají trvalý přístup k nezávadné pitné vodě, je jedním z osmi Miléniových cílů rozvoje definovaných na summitu OSN v roce 2000. Rovněž vláda Burkiny Faso považuje otázku zásobování obyvatelstva nezávadnou pitnou vodou za svoji prvořadou prioritu. Snížení počtu obyvatel, kteří mají pouze omezený přístup k pitné vodě na polovinu současného počtu, je jedním z rozvojových cílů vlády Burkiny Faso pro 21. století.

Cílem realizace tohoto projektu bylo propojení jímacího území Toma-Sever s vodojemem ve městě Toma v provincii Nayala. Realizací těchto prací byla zajištěna plynulá dodávka nezávadné pitné vody všem obyvatelům města. V letech 2004-2005 byl experty společnosti Poyry Environment a.s. (partner projektu) proveden v oblasti severní části města detailní hydrologický průzkum, na jehož základě bylo posléze vyvrtáno 7 studní hlubokých 60-80m. Tři z nich o sumární vydatnosti 21 m3/hod nezávadné pitné vody byly schváleny státním úřadem ONEA pro dodávku pitné vody do města.

V rámci řešení projektu v roce 2007 byly tyto vrty připraveny k odběru pitné vody. Dále byl vybudován přivaděč pro dodávku pitné vody do městského vodojemu a byla rozšířena městská distribuční síť pitné vody (vybudování technického domku s technologií pro výtlak vody, osazení vrtů čerpadly, elektroventily, zpětnými klapkami atd.). V konečné fázi došlo k realizaci 138 vodovodních přípojek na základě poptávky občanů města. Přípojky byly vybudovány vždy ke skupinám obydlí (pro několik rodin). Realizací projektu získali obyvatelé města Toma celoroční přístup k nezávadné pitné vodě, které je v této oblasti a to především v dlouhotrvajícím období sucha, nedostatek. Tento projekt byl identifikován Státním úřadem pro vodní hospodářství a asanaci (ONEA) - partner projektu, který se finančně spolupodílel na realizaci. Pro projekt byla zhotovena kompletní technická dokumentace tak, aby se na zavádění projektu (realizace vodovodních přípojek nad rámec rozpočtu projektu) mohla finančně podílet i ONEA.

Veškeré dodávky technického vybavení byly realizovány místními firmami. V rámci projektu byl proveden detailní průzkum mapující dopady vznikající odpadní vody na zdraví obyvatel a životní prostředí, včetně návrhů na možné řešení.  

Ircon > Rozvojové projekty > Země > Burkina Faso