Zvýšení kvality vody v jezeře Badovac

Zvýšení kvality vody v jezeře Badovac zavedením řádného nakládání s odpadními vodami

Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partneři
Kosovo630 000 €60 %Česká rovojová agenturaZRS ČR - ČRA, Regional Water Company of Prishtina2015-2017TopolWater s.r.o.

Project Plus

Aquatest a.s.

 

Na jaře 2015 zahájila společnost Ircon v konsorciu s firmou TopolWater nový projekt v Kosovu zaměřený na zlepšení kvality vody v jezeře Badovac, které slouží jako zásobárna pitné vody pro hlavní město Prištinu. Toto jezero dosud nebylo chráněno před znečištěním z okolních obcí a restaurací. V září 2014 nicméně kosovská státní organizace Regional Water Company of Prishtina uvolnila finanční prostředky na výstavbu tlakové kanalizace, která svede veškeré stoky na místo budoucí čistírny odpadních vod (ČOV). Na její výstavbě se dohodli Kosované se zástupci České republiky reprezentované Českou rozvojovou agenturou (ČRA), která se zavázala k financování projektu.
Nová biologická čistírna bude postavena konsorciem českých firem ve spolupráci s kosovským dodavatelem stavebních prací – firmou Project Plus, nedaleko jezera. Součástí projektu je rovněž posílení kapacit partnerské organizace Regional Water Company of Prishtina, se kterou firma Ircon spolupracuje od roku 2011. V rámci projektu tak bude dodáno přístrojové vybavení pro prištinskou vodárenskou laboratoř a personál bude řádně vyškolen. Stejně tak bude proškolen obsluhující personál nové ČOV. Technologie čistírny umožní vzdálený přístup pracovníků z Prištiny (vzdálené zhruba 40 km) tak, aby mohli operativně řešit případné problémy při provozu.
Velice důležitou součástí projektu je rozsáhlá osvětová kampaň na zvýšení povědomí obyvatel žijících v oblasti v otázkách ekologie a životního prostředí. Tým expertů z firem Ircon a Project Plus bude pracovat zejména s nejmladší generací ve školách tak, aby žáci začali rozumět důležitosti ochrany přírody a životního prostředí. Kampaň si klade za cíl zlepšit návyky obyvatel, zejména pokud jde o nakládání s vodou a odpady.
Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt firem Ircon a TopolWater v Kosovu s názvem Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaci.

Ircon > Rozvojové projekty > Země > Kosovo > Zvýšení kvality vody v jezeře Badovac
Loading...

Kosovo

Loading...

Kosovo