Ing. Cristina Conea

projektový manažer

Ing. Cristina Conea

Cristina Conea pracuje ve společnosti od roku 2019 jako projektová manažerka a asistentka, zejména na českých projektech v Moldavsku. Cristina získala magisterký titul na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě tropického zemědělství. Zaměřuje se na mezinárodní rozvoj a zemědělskou ekonomii. Má zkušeností s projektovým řízením, principy rozvojových institucí, mikrofinancováním a strategií venkovské ekonomiky, rozvoje a snižování chudoby.

Úspěšně obhájila svoji diplomovou práci na téma „Posouzení faktorů ovlivňujících zlepšení přístupu na trh u kolektivních akcí malých zemědělců v Moldavsku“.
Od roku 2014 pracuje v rozvojovém sektoru v těchto zemích: Indonésie, Mongolsko, Gruzie, Etiopie, Moldavsko a Ukrajina. Zapojila se do projektů věnovaných Českém a EU, zejména: „Zlepšování dostupnosti pitné vody pro vesnické obyvatelstvo v jižním Moldavsku“, "Posílení budování kapacit v oblasti zabezpečování kvality vědy na Sumské Národní Zemědelské Univerzity a Statní Sumské Univerzity"; „Analýza hospodářské a sociální výkonnosti nově vytvořené skupiny zemědělců v zemích východního partnerství EU: případ Moldavska“; "Posílení partnerství CSO v zemědělství v provincii Khentii v Mongolsku".
Je velvyslankyní pro Moldavsko v platformě YPARD a hlasující členkou v GREENPEACE.

Ircon 2020 > O nás > Kdo je kdo > Ing. Cristina Conea